Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1010-1:2004+A1:2011

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 1: Общи изисквания

Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 1: Common requirements
21.09.2011 г.

Главна информация

90.93     2.03.2018 г.

BDS

ТК-0/ПС-7

Европейски стандарт

37.100.10     85.100  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 This document applies to:
- printing machines for printing on paper and similar materials, including screen printing presses; equipment used in the preparation of the printing process and additional equipment on printing machines are also considered to be printing machines. This standard also covers machinery used for the handling of paper, products, printing formes and inks (before and after the printing process) as well as machinery for cleaning printing formes and checking the print quality (auxiliary printing machinery).
- paper converting machines, i. e. machines to process, convert or finish paper, board and similar materials which are processed, converted or finished in a similar manner.
NOTE Similar substrates are, for example, board, corrugated board, plastic film, aluminium foil, sheet metal and photographic paper.
1.2 This document deals with all common significant hazards relevant to printing and paper converting machinery when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see clause 4).
1.3 This document is not applicable to printing and paper converting machines which are manufactured before the date of publication of this document by CEN.
1.4 This document does not apply to:
- winder-slitters and sheeters in paper finishing (sheeters with unwinders) (see EN 1034-1:2000,
EN 1034-3:2000, EN 1034-5:2005);
- office-type collating machines equipped with friction feeders;
- mail processing machines;
- machines used for filling packages (such as machines for shaping, filling, and closing the package);
- textile printing presses.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/9/EC

Съоръжения за потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран
2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1010-1:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1010-1:2004+A1:2011
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
2.03.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 12643-1:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1010-1:2004+A1:2010