Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61010-2-201:2013

Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-201: Специфични изисквания за управляващи устройства (IEC 61010-2-201:2013)

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment
14.06.2013 г.
95.99 Отменен стандарт   15.06.2023 г.

Главна информация

95.99     15.06.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-21

Европейски стандарт

13.110     17.020     19.020     25.040.40     13.11     17.02     19.02  

английски  

AC:2013

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 61010-2-201:2013 specifies the complete safety requirements for control equipment (e.g. programmable controller (PLC)), the components of Distributed Control Systems, I/O devices, Human Machine Interface (HMI)). Safety terms of general use are defined in IEC 61010-1. More specific terms are defined in each part. This part incorporates the safety related requirements of Programmable Controllers. Annex DD provides a cross reference between clauses of this standard and those of IEC 61010-1 or IEC 61131-2:2007. It has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61010-2-201:2013
95.99 Отменен стандарт
15.06.2023 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 61010-2-201:2018

Свързан проект

Въвежда EN 61010-2-201:2013

Въвежда IEC 61010-2-201:2013 ED1