Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1965-1:2011

Конструкционни лепила. Корозия. Част 1: Определяне и класификация на корозия на медна подложка

Structural adhesives - Corrosion - Part 1: Determination and classification of corrosion to a copper substrate
17.08.2011 г.

Главна информация

90.60     18.11.2022 г.

BDS

ТК-39

Европейски стандарт

77.060     83.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва метод за определяне способността на течно лепило да предизвика корозия на медна подложка при условия на термично стареене.
Температурите и периодите на стареене са избрани, така че да осигурят максимално разграничение между корозионното действие на различните лепила и не са предназначени да представляват някакво специално условие на изпитване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1965-1:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1965-1:2011
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1965-1:2011