Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15221-6:2012

Фасилити мениджмънт. Част 6: Измерване на площ и пространство при фасилити мениджмънта

Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management
17.02.2012 г.
14.02.2018 г.

Главна информация

90.92     8.02.2022 г.

BDS

ТК-34

Европейски стандарт

03.080.99     91.140.01  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт създава обща основа за планиране и проектиране, управление на площ и пространство, финансова оценка, както и инструмент за сравнителен анализ в областта на фасилити мениджмънта.
Този стандарт обхваща измерване на площ и пространство за съществуващи сгради, притежавани или наети, както и сгради в състояние на планиране или развитие.
Този стандарт представя рамка за измерване на площта на пода в сградите и зоните извън сградите. В допълнение, той съдържа ясни термини и определения, както и методи за измерване на хоризонтални площи и обеми в сгради и / или части от сгради, независимо от тяхната функция.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15221-6:2012
90.92 Решение за преработване на стандарт
8.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15221-6:2011