Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15221-3:2012

Фасилити мениджмънт. Част 3: Указания за постигане на качество при фасилити мениджмънта

Facility Management - Part 3: Guidance on quality in Facility Management
17.02.2012 г.
15.11.2017 г.

Главна информация

90.93     6.10.2021 г.

90.00    6.10.2026 г.

BDS

ТК-34

Европейски стандарт

03.080.99     91.140.01  

английски   български  

В изданието на български език заглавието е променено.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard provides a guideline how to measure, achieve and improve quality in FM. It gives complementary guidelines to EN ISO 9000, EN ISO 9001 and EN 15221-2 within the framework of EN 15221 1. The standard provides a link into management methods and management theories.
This European Standard is applicable to:
- FM in public and private organizations;
- client organization and service provider relationships;
- full range of facility products or facility services;
- both types of service providers in FM (internal and external);
- all types of working environments (e.g. industrial, commercial, administration, military, healthcare etc.).
This European Standard is applicable to business services (not consumer oriented).
This European Standard does not:
- replace the quality management systems of the client organization;
- provide standard forms:
- for performance and quality management systems (delivering a quality management system);
- for defining requirements;
- for a measurement tool;
- for service level;
- apply to the certification of the quality system of Facility Management (covered by EN ISO 9001).

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15221-3:2012
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
6.10.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15221-3:2011