Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1369:2013

Леярство. Магнитно-прахово изпитване

Founding - Magnetic particle testing
17.04.2013 г.

Главна информация

90.93     10.11.2022 г.

90.00    10.11.2027 г.

BDS

ТК-24

Европейски стандарт

19.100     77.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя метод за тестване с магнитни частици на феромагнитни отливки от желязо и стомана. ЗАБЕЛЕЖКА Отливката от желязо или стомана се счита за феромагнитна, ако магнитната индукция е по-голяма от 1 T (Тесла) при сила на магнитното поле от 2,4 kA / m.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1369:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1369:2013
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
10.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1369:2012