Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13237:2013

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
15.02.2013 г.
14.02.2019 г.

Главна информация

90.92     18.12.2018 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

01.040.13     01.040.29     13.230     29.260.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира термини и определения (речник) за използване в съответните стандарти, които се отнасят за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери.
ЗАБЕЛЕЖКА: Директива 94/9/ЕО относно съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери, може да е приложима за типовете машини или съоръжения, които са обхванати този стандарт. Настоящият стандарт не е предвиден за установяване на съответствие със съществените изисквания за здраве и безопасност в Директива 94/9/ЕС.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/9/EC

Съоръжения за потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран
2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13237:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13237:2013
90.92 Решение за преработване на стандарт
18.12.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13237:2022

Свързан проект

Въвежда EN 13237:2012