Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-2-22:2013

Електромедицински апарати. Част 2-22: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на хирургични, козметични, терапевтични и диагностични лазерни съоръжения (IEC 60601-2-22:2007 + A1:2012)

Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment
15.02.2013 г.
17.10.2016 г.

Главна информация

90.93     26.10.2022 г.

99.60    30.10.2023 г.

октомври 2023

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01     31.260     11.040.50     11.040.60     31.26  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Прилага се за основна безопасност и съществени характеристики на хирургични, козметични, терапевтични и диагностични лазерни съоръжения

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-2-22:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-2-22:2013
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
26.10.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60601-2-22:2021

Свързан проект

Въвежда EN 60601-2-22:2013

Въвежда IEC 60601-2-22:2007 ED3

Въвежда IEC 60601-2-22:2007/AMD1:2012 ED3