Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO/IEC 19762-3:2012

Информационни технологии. Методи за автоматична идентификация и събиране на данни (AIDC). Хармонизиран речник. Част 3: Радиочестотна идентификация (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)

Information technology - Automatic identification and data capture (AIDC) techniques - Harmonized vocabulary - Part 3: Radio frequency identification (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)
20.11.2012 г.
17.08.2017 г.

Главна информация

60.60     20.11.2012 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

01.040.35     35.040.50  

английски   български  

В изданието на български език заглавието е прецизирано и променено.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/IEC 19762-3:2008 provides terms and definitions unique to radio frequency identification (RFID) in the area of automatic identification and data capture techniques. This glossary of terms enables the communication between non-specialist users and specialists in RFID through a common understanding of basic and advanced concepts.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 19762-3:2012
60.60 Публикуван стандарт
20.11.2012 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO/IEC 19762-3:2012

Въвежда ISO/IEC 19762-3:2008