Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO/IEC 19762-1:2012

Информационни технологии. Методи за автоматична идентификация и събиране на данни (AIDC). Хармонизиран речник. Част 1: Общи термини, отнасящи се за AIDC (ISO/IEC 19762-1:2008)

Information technology - Automatic identification and data capture (AIDC) techniques - Harmonized vocabulary - Part 1: General terms relating to AIDC (ISO/IEC 19762-1:2008)
20.11.2012 г.
15.05.2017 г.

Главна информация

60.60     20.11.2012 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

01.040.35     35.040.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/IEC 19762-1:2008 provides general terms and definitions in the area of automatic identification and data capture techniques on which are based further specialized sections in various technical fields, as well as the essential terms to be used by non-specialist users in communication with specialists in automatic identification and data capture techniques.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 19762-1:2012
60.60 Публикуван стандарт
20.11.2012 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO/IEC 19762-1:2012

Въвежда ISO/IEC 19762-1:2008