Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15575:1982 /Изменение 1:2001

Контрол без разрушаване. Магнитно-прахов метод за откриване на нецялостностите в заварени съединения

7.07.2001 г.

Главна информация

90.93     14.05.2016 г.

BDS

ТК-24

Чисто национален стандарт

19.100     25.160.40     77.040.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15575:1982 /Изменение 1:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15575:1982 /Изменение 1:2001
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.05.2016 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15575:1982 /Изменение 1:2001