Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1012-1:2011

Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 1: Компресори

Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 1: Air compressors
17.08.2011 г.

Главна информация

60.60     17.08.2011 г.

BDS

ТК-2

Европейски стандарт

23.080     23.140     23.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на EN 1012 се прилага за компресори и компресорни агрегати с работно налягане по-голямо от 0,5 бара и проектирани за сгъстяване на въздух, азот или инертни газове. Този документ се отнася за всички значими опасности, опасни ситуации и явления, свързани с проектиране, монтиране, експлоатация, техническо обслужване, демонтиране и бракуване на компресори и компресорни агрегати, когато те са използвани по предназначение и при условията на неправилно използване, разумно предвидими от производителя (вж. т. 4).
Тази част на EN 1012 включва на общо основание термините за компресорни агрегати като машини, които включват:
- компресора;
- задвижваща система;
- всеки елемент или устройство, което е необходимо за експлоатация.
Тази част също обхваща общите изисквания, свързани с технологията на газовите компресори; за специфичните изисквания вижте prEN1012-3, с която се прилага.
Тази част се отнася за компресори, задвижвани от всякаква мощност, включително и захранвани от батерии, които са монтирани или се използват с моторни превозни средства.
Тази част на EN 1012 не обхваща изискванията за компресори, използвани в потенциално експлозивна атмосфера.
Тази част на EN 1012 не е приложима за компресори, които са произведени преди датата на публикуване на този документ от CEN.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 15190:1980

ОТМЕНЕН
БДС EN 1012-1:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1012-1:2011
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2011 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 18623-1:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1012-1:2010