Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16299:2013

Катодна защита на външни повърхности на надземен резервоар за съхранение в контакт с почва или фундаменти

Cathodic protection of external surfaces of above ground storage tank bases in contact with soil or foundations
20.11.2013 г.

Главна информация

90.93     9.04.2019 г.

90.00    9.04.2024 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт установява принципите и изискванията за конструкция, изпълнение, предписания, експлоатация и поддръжка на катодна защита за смекчаване на въздействието от корозия върху външните повърхности на надземен стоманен резервоар за съхранение, в контакт с почва или фундаменти.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16299:2013
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.04.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16299:2013