Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12184:2014

Електрически задвижвани колички за хора с увреждания, моторолери и техните зарядни устройства. Изисквания и методи за изпитване

Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods
19.05.2014 г.

Главна информация

90.92     15.04.2019 г.

май 2024

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.180.10  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies requirements and test methods for electrically powered wheelchairs, including electrically powered scooters with three or more wheels, with a maximum speed not exceeding 15 km/h intended to carry one person of mass not greater than 300 kg.
It also specifies requirements and test methods for battery chargers for wheelchairs and scooters.
This European Standard does not apply in total to:
- electrically powered wheelchairs intended for special purposes, such as sports, showering or toileting,
- manual wheelchairs with handrim-activated power-assisted propulsion,
- custom-made electrically powered wheelchairs,
- electrically powered stand-up wheelchairs,
- manual wheelchairs with add-on power kits used for propulsion and
- electrically powered office chairs.
NOTE Requirements for manually propelled wheelchairs are specified in EN 12183.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

2007/47/EC

Изменение на Директива 90/385/ЕИО относно активните имплантируеми медицински изделия, на Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия и на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди

2008/57/EC

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12184:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12184:2014
90.92 Решение за преработване на стандарт
15.04.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12184:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12184:2014