Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 16407-1:2011

Електронно събиране на такси. Оценяване на оборудване за съответствие с ISO/TS 17575-1. Част 1: Структура на серията изпитвания и цели на изпитванията (ISO/TS 16407-1:2011)

Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-1 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS 16407-1:2011)
17.11.2011 г.
95.99 Отменен стандарт   16.04.2018 г.

Главна информация

95.99     16.04.2018 г.

BDS

ТК-97

Техническа спецификация

03.220.20     35.240.60  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TS 16407-1:2011 уточнява структурата на тестовия комплект за изпитване (TSS) и целите на изпитването (TP) за оценка на съответствието за началото и в края с ISO/TS 17575-1.
Целта на ISO/TS 16407-1:2011 е да предостави база за изпитване за съответствие за началото и в края при събирането на електронни такси (EFC) на базата на автономно бордово оборудване (OBE), което да позволи оперативна съвместимост между различните устройства доставени от различни производители.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2004/54/EC

Минимални изисквания за безопасност за тунели на трансевропейската пътна мрежа

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
СД CEN ISO/TS 16407-1:2011
95.99 Отменен стандарт
16.04.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16407-1:2018

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 16407-1:2011

Въвежда ISO/TS 16407-1:2011