Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 933-1:2012

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне на зърнометричен състав. Метод чрез пресяване

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method
16.03.2012 г.
21.04.2020 г.

Главна информация

90.93     5.09.2017 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва сравнителния метод чрез пресяване след измиване и изсушаване, използван за изпитване в случай на спор, за определяне на зърнометричния състав на скалните материали. За други цели, в частност - за производствен контрол, се използват други методи, осигуряващи подходящо съответствие със сравнителния метод. Той се прилага за всички скални материали с изключение на пълнители.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Определянето на зърнометричния състав на пълнителите е установено в EN 933-10 Оценяване за финост. Зърнометричен състав на фини пълнители (пресяване с въздушна струя).
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Сухо пресяване без измиване може да се използва за скални материали, които не съдържат частици, предизвикващи слепване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 933-1:2000/A1:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN 933-1:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 933-1:2012
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.09.2017 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 933-1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 933-1:2012