Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50136-2:2013

Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени сигнали. Част 2: Изисквания за приемопредаватeл в наблюдаван обект (SPT)

Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 2: Requirements for Supervised Premises Transceiver (SPT)
17.12.2013 г.
15.02.2016 г.

Главна информация

90.93     26.11.2019 г.

BDS

ТК-53

Европейски стандарт

13.320     33.040.40  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя общите изисквания за оборудване за характеристиките на изпълнението, надеждността, устойчивостта, сигурността и безопасността на приемопредавателя за наблюдавани помещения (SPT), инсталиран в наблюдавани помещения и използван в системи за предаване на алармени сигнали (ATS). Приемопредавателят за наблюдавано помещение може да бъде самостоятелно устройство или интегрирана част от алармена система. Тези изисквания се отнасят и за средствата за споделяне на SPT за взаимно свързване, контрол, комуникация и захранване с други приложения. Изискванията и класификациите на системата за предаване на аларми са определени в EN 50136 - 1. Различните типове алармени системи могат в допълнение към алармените съобщения да изпращат и други видове съобщения, напр. съобщения за грешки и съобщения за състоянието. Терминът аларма се използва в този широк смисъл в целия документ. Допълнителни изисквания за свързване на специфични видове алармени системи са дадени в съответните европейски стандарти. Тъй като SPT може да се прилага в различни приложения (например I&HAS, противопожарни и социални алармени системи), изискванията за SPT, в допълнение към тези на този европейски стандарт, могат да бъдат посочени в отделни документи за специфични приложения. Този европейски стандарт определя изискванията, специфични за предаването на аларма. Специфичните изисквания за приложение за свързване на SPT към специфични типове алармени системи са дадени в EN 50131 (всички части) за I&HAS и EN 54 (всички части) за пожар. За други SPT приложения вижте съответните национални или европейски стандарти.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 50136-2-1:1999/A1:1999

ОТМЕНЕН
БДС EN 50136-2-2:1999

ОТМЕНЕН
БДС EN 50136-2-1:1999

ОТМЕНЕН
БДС EN 50136-2-3:1999

ОТМЕНЕН
БДС EN 50136-2-4:1999

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50136-2:2013
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
26.11.2019 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50136-2:2013/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 50136-2:2013