Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-17:2013

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-17: Специфични изисквания за одеяла, възглавници, облекла и подобни гъвкави нагревателни уреди (IEC 60335-2-17:2012)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances
17.04.2013 г.
17.03.2016 г.

Главна информация

60.60     17.04.2013 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.040.50     13.12  

английски   български  

Стандартът се превежда на български език; A11:2019; A1:2020

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60335-2-17:2012 се занимава с безопасността на електрически одеяла, възглавници, облекла и други гъвкави уреди, които нагряват леглото или човешкото тяло, за битови и подобни цели, чието обявено напрежение е не повече от 250 V. Този стандарт също се прилага за устройствата за управление, доставени с уреда. Уреди, които не са предназначени за нормално домашно използване, но въпреки това може да бъде източник на опасност за обществото, като уреди, предназначени да бъдат използвани в козметични салони или от лица в студени температури на околната среда, са в обхвата на този стандарт

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-17:2002/A1:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-17:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-17:2002/A2:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-17:2013
60.60 Публикуван стандарт
17.04.2013 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-17:2013/A2:2021

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-17:2013/A1:2020

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-17:2013/A11:2019

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-17:2013

Въвежда IEC 60335-2-17:2012 ED3