Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-1:2006/A1:2013

Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики (IEC 60601-1:2005/A1:2012)

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
17.12.2013 г.

Главна информация

60.60     17.12.2013 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040     11.040.01  

английски  

AC:2014

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

The contents of the corrigendum of July 2014 have been included in this copy.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Хармонизиран
90/385/EEC

Активни имплантируеми медицински изделия

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-1:2006/A11:2011

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1:2006/A1:2013
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2013 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1:2006/A1:2013/AC:2014

Свързан проект

Въвежда EN 60601-1:2006/A1:2013

Въвежда IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 ED3