Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60688:2013

Електроизмервателни преобразуватели за преобразуване на променливотокови електрически величини в аналогови или цифрови сигнали (IEC 60688:2012)

Electrical measuring transducers for converting A.C. and D.C. electrical quantities to analogue or digital signals
15.02.2013 г.

Главна информация

60.60     15.02.2013 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

17.220.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60688:2012 се прилага за преобразуватели с електрически входове и изходи за провеждане на измерване на променливотокови или постояннотокови електрически величини. Този международен стандарт има за цел да уточни терминологията и определенията, свързани с преобразувателите, чието основно приложение е в промишлеността; да се обединяват методите за изпитване, използвани при оценяване на работоспособността на преобразувателите; и да се уточнят граничните стойности на точност и стойностите на изхода на преобразувателите. Изходният сигнал може да бъде под формата на аналогов постоянен ток, аналогово директно напрежение или в цифров вид. В този случай частта от преобразувателя използвана за целите на комуникацията ще трябва да бъде съвместима с външната система. Този стандарт се прилага за измерителни преобразуватели и се използва за превръщане на електрически величини като ток, напрежение, активна мощност, реактивна мощност, фактор на мощността, фазов ъгъл, честота, хармоници или общо хармонично изкривяване, и пълната мощност на изходния сигнал. Този стандарт не се прилага за измервателни трансформатори, които съответстват на серия IEC 60044; предаватели за използване в приложения на промишлени процеси, които съответстват на серия IEC 60770; измерване на ефективността и устройства за мониторинг (PMD), които съответстват с IEC 61557-12.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60688:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 60688:2003/A2:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 60688:2003/A1:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60688:2013
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2013 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60688:2021

Свързан проект

Въвежда EN 60688:2013

Въвежда IEC 60688:2012 ED3

Въвежда IEC 60688:2012/COR1:2013 ED3