Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10025-6:2019

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние

Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition
16.12.2019 г.
95.99 Отменен стандарт   15.05.2023 г.

Главна информация

95.99     15.05.2023 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.10     77.140.50  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира технически условия на доставка за плоски продукти от легирани специални стомани с висока граница на провлачане. Марките и категориите са дадени в таблици от 1 до 3 (за химичен състав) и таблици от 4 до 6 (за механични свойства) и са доставени в закалено и отвърнато състояние.
Стоманите, специфицирани в този документ, са приложими за горещовалцувани плоски продукти с минимална номинална дебелина 3 mm и максимална номинална дебелина 150 mm за марки S460, S500, S550, S620 и S690, максимална номинална дебелина 125 mm за марки S890 и S960 от стомани, които след закаляване и отвръщане имат специфицирана минимална граница на провлачане от 460 MPa до 960 MPa.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10025-6:2004+A1:2009

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10025-6:2019
95.99 Отменен стандарт
15.05.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 10025-6:2019/A1:2022

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10025-6:2019+A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 10025-6:2019