Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10025-6:2019

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние

Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition
16.12.2019 г.

Главна информация

60.60     16.12.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.10     77.140.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира технически условия на доставка за плоски продукти от легирани специални стомани с висока граница на провлачане. Марките и категориите са дадени в таблици от 1 до 3 (за химичен състав) и таблици от 4 до 6 (за механични свойства) и са доставени в закалено и отвърнато състояние.
Стоманите, специфицирани в този документ, са приложими за горещовалцувани плоски продукти с минимална номинална дебелина 3 mm и максимална номинална дебелина 150 mm за марки S460, S500, S550, S620 и S690, максимална номинална дебелина 125 mm за марки S890 и S960 от стомани, които след закаляване и отвръщане имат специфицирана минимална граница на провлачане от 460 MPa до 960 MPa.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10025-6:2004+A1:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10025-6:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.12.2019 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Изменен от
prБДС EN 10025-6:2019/A1:2022

Свързан проект

Въвежда EN 10025-6:2019