Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10025-4:2019

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани

Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
16.12.2019 г.
95.99 Отменен стандарт   15.05.2023 г.

Главна информация

95.99     15.05.2023 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.10     77.140.50  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира технически условия на доставка за плоски и линейни продукти от горещовалцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани в състояние на доставка след термомеханично валцуване от марките и категориите, дадени в таблици от 1 до 3 (за химичен състав) и таблици от 4 до 6 (за механични свойства) с дебелина ≤ 150 mm.
Стоманите, специфицирани в този документ, са специално предназначени за използване в тежко натоварени части от заварени конструкции, като мостове, водни прегради, резервоари, водни кули и т.н., за работа при околна и ниска температура.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10025-4:2005

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10025-4:2019
95.99 Отменен стандарт
15.05.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 10025-4:2019/A1:2022

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10025-4:2019+A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 10025-4:2019