Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14034-3:2006+A1:2011

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 3: Определяне на долната граница на експлозия LEL на облаци прах

Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 3: Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds
19.04.2011 г.

Главна информация

90.93     1.12.2020 г.

90.00    1.12.2025 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.230  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за изпитване за определяне на долната граница на експлозия на облаци прах в затворен съд при определени начални условия на налягане и температура.
Този метод не е подходящ за използване с признати експлозиви, като барут и динамит, вещества, които не изискват кислород за изгаряне, пирофорни вещества или вещества или смеси от вещества, които при определени обстоятелства могат да се държат по подобен начин. Когато съществува съмнение относно съществуването на опасност поради експлозивни свойства, трябва да се потърси експертен съвет.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/9/EC

Съоръжения за потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран
2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14034-3:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14034-3:2006+A1:2011
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
1.12.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14034-3:2006+A1:2011