Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1824:2011

Материали за пътна маркировка. Изпитвания на открито

Road marking materials - Road trials
17.08.2011 г.
17.02.2014 г.
95.99 Отменен стандарт   19.05.2021 г.

Главна информация

95.99     19.05.2021 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава указания за провеждане на полеви изпитвания на пътномаркировъчни материали, предназначени както за постоянна, така и за временна пътна маркировка. Дадени са препоръки за пробните участъци, за полагането на материалите на пробните участъци, за параметрите, които се измерват заедно с честотата на измерване и за представянето на резултатите под формата на протокола от изпитване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1824:2004

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1824:2011
95.99 Отменен стандарт
19.05.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1824:2021

Свързан проект

Въвежда EN 1824:2011