Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61056-1:2012

Оловни акумулаторни батерии (с предпазен клапан) за общи приложения. Част 1: Общи изисквания, работни характеристики. Методи за изпитване (IEC 61056-1:2012)

General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) - Part 1: General requirements, functional characteristics - Methods of test
22.01.2013 г.
21.04.2015 г.

Главна информация

60.60     22.01.2013 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя общите изисквания, функционалните характеристики и методите за изпитване на всички оловни акумулаторни клетки и батерии с предпазен клапан с общо предназначение:
- или за циклично приложение или за зареждане под вода;
- в преносими съоръжения, например, вградени в инструменти, играчки или статично в спешни случаи, или като непрекъсваемо захранване и общи електрозахранвания.
Това трето издание отменя и заменя второто издание на IEC 61056-1, публикувано през 2002. То представлява технически преглед. Главните промени се състоят в добавяне на нови означения за батерии и актуализиране на изискванията като тези относно маркировката.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61056-1:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61056-1:2012
60.60 Публикуван стандарт
22.01.2013 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61056-1:2012

Въвежда IEC 61056-1:2012 ED3