Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12183:2014

Ръчно задвижвани колички за хора с увреждания. Изисквания и методи за изпитване

Manual wheelchairs - Requirements and test methods
19.05.2014 г.

Главна информация

90.92     2.05.2019 г.

май 2024

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.180.10  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията и методите за изпитване на ръчно задвижвани колички за хора с увреждания, предназначени за придвижване на едно лице, чиято маса не е повече от 250 кг.

Той също така определя изискванията и методите за изпитване на ръчно задвижвани колички с електрическо задвижвани спомагателни съоръжения.

Този европейски стандарт не се прилага изцяло за:
- Инвалидни колички, предназначени за специални цели, като за спортуване и за хигиенни нужди;
- Изработени по поръчка инвалидни колички;
- Инвалидни колички с функция за изправяне.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

2007/47/EC

Изменение на Директива 90/385/ЕИО относно активните имплантируеми медицински изделия, на Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия и на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди

2008/57/EC

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12183:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12183:2014
90.92 Решение за преработване на стандарт
2.05.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12183:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12183:2014