Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16222:2013

Катодна защита на корабни обшивки

Cathodic protection of ship hulls
17.05.2013 г.

Главна информация

90.93     10.08.2018 г.

90.00    10.08.2023 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

47.020.01     77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя общите критерии и предписания за катодна защита на потопените външни части на корабни обшивки и принадлежности.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16222:2013
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
10.08.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16222:2012