Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16072:2011

Качество на почви. Лабораторни методи за определяне на вдишвани микробни почви (ISO 16072:2002)

Soil quality - Laboratory methods for determination of microbial soil respiration (ISO 16072:2002)
21.09.2011 г.

Главна информация

60.60     21.09.2011 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 16702:2002 описва методи за определяне на почвено микробно дишане на аеробни ненаситени почви. Методите са подходящи за определяне на O2 усвояване и CO2 освобождаване, или след добавяне на субстрат (субстрат индуцирано дишане), или без добавяне на субстрат (основно дишане). ISO 16702:2002 е приложим за измерване дишането на почвата с цел: определяне на микробиологичната активност в почвата (виж 2]); определяне на ефекта на добавките (хранителни вещества, замърсители, подобрители на почвата и др.) върху метаболитното поведение на микроорганизмите; определяне на микробната биомаса; определяне на метаболитния коефициент qCO2.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16072:2011
60.60 Публикуван стандарт
21.09.2011 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16072:2011

Въвежда ISO 16072:2002