Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14240-2:2011

Качество на почви. Определяне на микробна биомаса в почва. Част 2: Метод на опушване-екстракция (ISO 14240-2:1997)

Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 2: Fumigation-extraction method (ISO 14240-2:1997)
21.09.2011 г.

Главна информация

60.60     21.09.2011 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Дава метод за определяне на микробна почвена биомаса чрез измерване на общите екстрахируеми органични вещества в биомасата, представляващи основно неотдавна убити микроорганизми. Прилага се също така за оценяване на микробен азот и нинхидрин-реагиращ азот в почва.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14240-2:2011
60.60 Публикуван стандарт
21.09.2011 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14240-2:2011

Въвежда ISO 14240-2:1997