Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16168:2012

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на общ азот по метода на сухото изгаряне

Sludge, treated biowaste and soil - Determination of total nitrogen using dry combustion method
20.11.2012 г.

Главна информация

90.20     15.07.2023 г.

90.60    18.11.2023 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.030.01     13.080.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт представя метод за определяне на общ азот (органичен и неорганичен) съгласно процедурата Dumas в утайка, обработен биоотпадък или почва. Типична граница на откриване е 0,02% азот, а граница на определяне – 0,08% азот.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

86/278/EEC

Опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16168:2012
90.20 Начало на периодичен преглед
15.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16168:2012

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход