Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12561-1:2011

Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 1: Идентификационни табели за вагон-цистерни за превоз на опасни товари

Railway applications - Tank wagons - Part 1: Identification plates for tank wagons for the carriage of dangerous goods
17.08.2011 г.
15.07.2020 г.

Главна информация

90.93     13.06.2022 г.

90.00    13.06.2027 г.

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

13.300     45.060.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard lays down the identification plates for tank wagons used for the carriage of:
- liquefied gases of class 2 of RID,
- substances of classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 and 9 of RID.
Compressed gases have not been considered in this European Standard.
This European Standard also defines the dimensions and the fixing of identification plates and various particulars to be marked on them.
The requirements of RID shall override conflicting requirements of this European Standard.
This European Standard applies to new tank wagons built after the 1st January 2010.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12561-1:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12561-1:2011
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12561-1:2011