Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 13830:2014

Нанотехнологии. Ръководство за доброволно етикетиране на потребителски продукти, които съдържат промишлено произведени нанообекти (ISO/TS 13830:2013)

Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013)
17.03.2014 г.
15.02.2016 г.

Главна информация

60.60     17.03.2014 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

07.120  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TS 13830:2013 предоставя насоки относно формата и съдържанието на доброволното етикетиране на произведени нанообекти и продукти, съдържащи нанообекти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 13830:2014
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2014 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 13830:2013

Въвежда ISO/TS 13830:2013