Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 690:2011

Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни ресурси

Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
18.01.2012 г.
95.99 Отменен стандарт   15.07.2021 г.

Главна информация

95.99     15.07.2021 г.

BDS

ТК-16

Международен стандарт

01.140.20  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт дава насоки за съставяне библиографски позовавания. Той предоставя и указания за съставяне на цитиране на латиница в трудове, които по същността си не са библиографски. Той се прилага за библиографски позовавания и цитиране на всички видове информационни ресурси, включително (но не само) на монографии, периодични издания, части от издания, патенти, картографски материали, електронни информационни ресурси (включително компютърен софтуер и бази данни), музика, звукозаписи, графични отпечатъци, фотографии, графични и аудиовизуални произведения и движещи се изображения. Той не се прилага за цитиране, основано на автоматичен синтактичен анализ. Не се прилага и за правни цитирания, за които има отделен стандарт.

Този международен стандарт не налага определен стил на цитиране. Примерите, използвани в него, не установяват правила по отношение на стила и пунктуацията.

В приложенията А и B се препраща към релевантните раздели на този международен стандарт, в които се обясняват изискванията за позоваване или цитиране на печатни и електронни информационни ресурси. В Приложение C са дадени примери за библиографски позовавания, съобразени с този международен стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 17377:1996

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 690:2011
95.99 Отменен стандарт
15.07.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 690:2021

Свързан проект

Въвежда ISO 690:2010