Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 3953:2011

Прахове метални. Определяне на плътност след стръскване (ISO 3953:2010)

Metallic powders - Determination of tap density (ISO 3953:2011)
19.07.2011 г.

Главна информация

60.60     19.07.2011 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 3953:2010 определя метод за определяне на плътност след стръскване, т.е. плътност на прах, който е стръскан в контейнер при определени условия.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 3953:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3953:2011
60.60 Публикуван стандарт
19.07.2011 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 3953:2011

Въвежда ISO 3953:2011