Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12110:2014

Машини за пробиване на тунели. Въздушни шлюзове. Изисквания за безопасност

Tunnelling machines - Air locks - Safety requirements
17.10.2014 г.
15.11.2016 г.

Главна информация

60.60     17.10.2014 г.

BDS

ТК-100

Европейски стандарт

91.220     93.060  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за проектиране, изработване, оборудване, означаване и изпитване на въздушни шлюзове, както е определено в 3.3 и херметически прегради както е определено в 3.4, които трябва да се използват в пробиването на тунели.
Инсталациите за кислород за дишане, използвани за осигуряване на въздух за безопасна декомпресия са покрити в този стандарт.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато въздушният шлюз е проектиран да се използва с дихателни газови смеси (напр. хелий) се изисква специфична оценка на риска. Този стандарт разглежда всички значими опасности, опасни ситуации и събития, свързани с въздушни щлюзове и херметически прегради, когато те се използват по предназначение и съгласно условията, предвидени от производителя, както е посочено в точка 4. Този стандарт определя подходящи технически мерки за премахване или намаляване на рисковете, произтичащи от значителните опасности.
Този документ не се прилага за машини и оборудване, които са произведени преди датата на публикуване на този документ от CEN.
Този европейски стандарт не се отнася за доставки на въздушни щлюзове.
Рисковете, причинени от вибрации, шумове и EMC (електромагнитна съвместимост) не са от съществено значение за въздушни щлюзове.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12110:2002+A1:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12110:2014
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2014 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12110-1:2023

ПРОЕКТ
prБДС EN 12110-2:2023

Свързан проект

Въвежда EN 12110:2014