Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1012-2:1996+A1:2010

Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 2: Вакуумпомпи

Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 2: Vacuum pumps
17.12.2010 г.

Главна информация

90.93     18.03.2019 г.

BDS

ТК-2

Европейски стандарт

23.140     23.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се отнася за всички вакуум помпи, комбинации от вакуум помпи и вакуум помпени системи. Този стандарт описва съществените опасности, свързани с вакуум помпите и определя изискванията за безопасност, приложими при проектиране, монтиране, експлоатация, поддръжка и демонтиране на вакуум помпи по време на техният предвидим експлоатационен живот и последващо отстраняване.
Областта на приложение не включва помпите, проектирани да изпомпват непрекъснато в отворени системи, където входящото абсолютно налягане на помпата е над 75 кРа (750 bar), (като вакуум прахосмукачни вентилатори).
Вакуум помпи, предназначени за специални приложения трябва да бъдат съобразени със стандартите, отнасящи се до тези приложения.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1012-2:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1012-2:1996+A1:2010
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
18.03.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1012-2:1996+A1:2009