Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1999-1-4:2007/A1:2011

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting
17.11.2011 г.

Главна информация

60.60     17.11.2011 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1)P EN 1999-1-4 дава проектни изисквания за студено формувани трапецовидни алуминиеви равнинни елементи. Той се прилага за студено формувани алуминиеви продукти, произведени от горещо валцувани или студено валцувани лист или лента, които са били студено формувани чрез процеси на студено валцуване или пресоване. Изпълнението на алуминиевите конструкции от студено формувани равнинни елементи е обхванато в EN 1090-3.
Забележка: Правилата в тази част засягат правилата в другите части на EN 1999-1.
(2) Дадени са също методи за изчисляване на повърхностни напрежения, когато алуминиевите равнинни елементи се използват като диафрагми в конструкцията.
(3) Тази част не се прилага за студено формувани алуминиеви профили като C-, Z и др. профили, нито за заварени кухи профили с кръгло или правоъгълно сечение.
(4) EN 1999-1-4 дава методи за проектиране чрез изчисляване и проектиране, придружено с изпитвания. Методите за проектиране чрез изчисляване се прилагат само в определени граници на характеристики на материала и на геометрията, за които има достатъчен опит и данни от изпитвания. Тези ограничения не се отнасят за проектиране чрез изпитвания.
(5) EN 1999-1-4 не обхваща натоварвания по време на изпълнението и поддръжката.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-4:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-4:2007/A1:2011
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2011 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1999-1-4:2007/A1:2011