Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1034-1:2000+A1:2010

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 1: Общи изисквания

Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 1: Common requirements
17.12.2010 г.
95.99 Отменен стандарт   16.08.2021 г.

Главна информация

95.99     16.08.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-7

Европейски стандарт

85.100  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 This standard applies to paper making and paper finishing machines. It contains definitions and requirements which apply to all paper making and paper finishing machines listed in annex A and shall be used in connection with the specific part applicable for the respective machine listed in annex A. Specific parts can contain additional requirements or deviations from EN 1034-1 in which case the specific stipulations take precedence over the specification made in EN 1034-1. The standard deals with the hazards listed in 4.
1.2 This standard does not apply to machines used in paper converting. See EN 1010-1 to EN 1010-5.
1.3 This standard applies to machines produced after............. (date of CEN approval).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1034-1:2001

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1034-1:2000+A1:2010
95.99 Отменен стандарт
16.08.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1034-1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 1034-1:2000+A1:2010