Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1110:2011

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на устойчивостта на стичане при повишени температури

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flow resistance at elevated temperature
17.02.2011 г.
15.02.2013 г.

Главна информация

90.93     21.10.2022 г.

90.00    21.10.2027 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва определянето на устойчивостта на стичане при повишена температура на хидроизолационни битумни мушами. Изпитването се извършва върху горната и долната повърхност на мушамата при предписана температура, или последователно при различни температури до определяне на границата на устойчивостта на стичане.
Изпитването може да послужи за доказване на изискваната устойчивост на стичане, която се изисква за продукта, или за определяне на изискваната граница на устойчивост на стичане за продукта, например за определяне на изменението на това поведение, като резултат от изкуствено стареене.

Този метод на изпитване не е приложим за битумни мушами без армировка.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1110:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1110:2011
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1110:2010