Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10209:2013

Студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана за стъкловидно емайлиране. Технически условия на доставка

Cold rolled low carbon steel flat products for vitreous enamelling - Technical delivery conditions
21.01.2014 г.
16.06.2015 г.

Главна информация

90.92     10.04.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за студеновалцувани плоски продукти без покритие от нисковъглеродна стомана с широчини на валцуване, равни или по-големи от 600 mm и дебелини, равни или по-малки от 3 mm, доставени на листове, широка лента, разрязана по дължина широка лента или на отрязъци, получени от разрязана по дължина широка лента или лист.

Той не се прилага за студеновалцувани тесни ленти (широчина на валцуване < 600 mm) нито за студеновалцувани плоски продукти, за които има специални стандарти, по-специално следните:
- студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана за студено формуване (EN 10130);
- студеновалцувани лист и лента от изотропна електротехническа стомана, доставени след окончателна термообработка (EN 10106);
- студеновалцувани лист и лента от нелегирана и легирана електротехническа стомана, доставени без окончателна термична обработка (EN 10341);
- студенодеформирана черна ламарина (EN 10205);
- стоманен лист и лента за заварени газови бутилки (EN 10120);
- студеновалцувана тясна лента без покритие от нелегирана нисковъглеродна стомана за студено формуване (EN 10139);
- студеновалцувани конструкционни стомани за обща употреба;
- студеновалцувани плоски продукти с висока граница на провлачане за студено формуване (EN 10268);

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10209:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10209:2013
90.92 Решение за преработване на стандарт
10.04.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10209:2022

Свързан проект

Въвежда EN 10209:2013