Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12680-3:2011

Леярство. Ултразвуково изпитване. Част 3: Отливки от сферографитен чугун

Founding - Ultrasonic testing - Part 3: Spheroidal graphite cast iron castings
18.01.2012 г.

Главна информация

90.60     20.08.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.040.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията за ултразвуково изпитване на отливки от сферографитен чугун и методите за определяне на вътрешни несъвършенства през импулсна ехо техника.
Този европейски стандарт не се прилага за ултразвуково изпитване на възли от сферографитен чугун.
Този европейски стандарт не се прилага за техника на предаване.
ЗАБЕЛЕЖКА Техниката на предаване има недостатъчна чувствителност за откриване на несъвършенства в отливки от сферографитен чугун и се използва само в изключителни случаи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12680-3:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12680-3:2011
90.60 Край на периодичен преглед
20.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12680-3:2011