Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12267:2003+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Машини с циркулярен трион. Безопасност и хигиенни изисквания

Food processing machinery - Circular saw machines - Safety and hygiene requirements
19.10.2010 г.

Главна информация

90.60     2.09.2017 г.

BDS

ЕРГ 3

Европейски стандарт

67.260  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies requirements for the design and manufacturing of circular saw machines (see Figures 1 and 2).
The machines covered by this European Standard are used to cut bone and meat.
The circular saw machines covered by this European Standard do not include circular saw machines for processing of wood and similar materials and the requirements of EN 1870-1 do not apply.
Circular saw machines for domestic use are not included in this European Standard.
This European Standard applies only to machines which are manufactured after the date of issue of this European Standard.
This European Standard covers the following types of machines:
Circular saw machines with a feed table and a fixed product pusher
- The distance "A" from the floor to the top surface of the feed table is from 800 mm to 1050 mm. The saw blade diameter is between 350 mm and 400 mm (see Figure 1).
- Circular saw machines installed in a cutting line (e.g. conveyor belt or roller conveyor), e.g. with a protective component which can be lifted on the feed and discharge side. The saw blade diameter is between 350 mm and 400 mm (see Figure 2).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12267:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12267:2003+A1:2010
90.60 Край на периодичен преглед
2.09.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12267:2003+A1:2010