Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 20471:2013

Защитно облекло с висока видимост. Методи за изпитване и изисквания (ISO 20471:2013, коригирана версия от 2013-06-01)

High visibility clothing - Test methods and requirements (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)
15.07.2013 г.
15.02.2016 г.

Главна информация

60.60     15.07.2013 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.10  

английски   български  

A1:2017

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя изискванията за защитни облекла, предназначени да сигнализират визуално за присъствието на техния потребител с цел да осигурят видимост на потребителя в опасни ситуации при всякакви условия на осветеност през деня и при осветление от фаровете на превозни средства през нощта. За повече информация относно рискови ситуации вж Приложение А.
Този международен стандарт е приложим към ситуации с нисък и среден риск.
Включени са изисквания към цветовете и светлоотразяването, както и към минималните площ и разположение на материалите в защитното облекло.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 471:2003+A1:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 20471:2013
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2013 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 20471:2013/A1:2017

Свързан проект

Въвежда EN ISO 20471:2013

Въвежда ISO 20471:2013