Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС IEC 62624:2011

Методи за измерване на електрическите свойства на въглеродни нанотръбички

Test methods for measurement of electrical properties of carbon nanotubes
17.11.2011 г.

Главна информация

60.60     17.11.2011 г.

BDS

ТК-99

Международен стандарт

07.030     07.120     17.220.20  

български  

Edition 1.0 english

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62624:2009(E) (IEEE 1650:2005) предоставя методи за определяне характеристиките на въглеродни нанотръбички (CNTs). Методите следва да се прилагат независимо от процесите, използвани за производство на CNTs

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС IEC 62624:2011
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2011 г.

Свързан проект

Въвежда IEC 62624:2009 ED1