Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12932:2013

Заваряване. Хибридно лазерно електродъгово заваряване на стомани, никел и никелови сплави. Нива на качеството на несъвършенствата (ISO 12932:2013)

Welding - Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys - Quality levels for imperfections (ISO 12932:2013)
15.08.2013 г.

Главна информация

60.60     15.08.2013 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 12932:2013 specifies quality levels of imperfections in laser-arc hybrid welded joints for all types of steel, nickel and its alloys. It applies to material thickness ≥0,5 mm.
Three quality levels are given in order to permit application for a wide range of welded fabrication. They are designated by B, C and D. Quality level B corresponds to the highest requirement on the finished weld. The quality levels refer to production quality and not to the fitness-for-purpose of the product manufactured.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12932:2013
60.60 Публикуван стандарт
15.08.2013 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12932:2013

Въвежда ISO 12932:2013