Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1708-3:2012

Заваряване. Елементи на основните заварени съединения от стомана. Част 3: Плакирани, покрити с друг материал и облицовани съставни части, подложени на налягане

Welding - Basic weld joint details in steel - Part 3: Clad, buttered and lined pressurized components
17.07.2012 г.

Главна информация

90.20     15.07.2023 г.

90.60    18.11.2023 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт допълва стандарта EN 1708-1 по отношение на приложенията в промишления, химичния и фармацевтичния сектор. Уточнява утвърдените примери за това как да се конструират облицовки, обшивки и съединения от нееднородни материали и сложни връзки, свързани със заваръчната технология и по отношение на компонентите под налягане (например съдове, котли и тръбопроводи). В следващия текст ще се използва терминът компоненти под налягане.

Тези примери могат да се използват и за други приложения, при условие че се вземат предвид съответните изисквания. При изключителни случаи, като специфични проблеми, свързани с корозия или материали, нуждаещи се от специални процеси, може да са необходими други решения, които трябва да бъдат договорени между купувача и производителя.

При подбора на примери за проектиране, както и ако е приложимо, на различни или допълнителни изисквания, трябва да се спазват съответните национални разпоредби и съответните спецификации на дизайна.

Този европейски стандарт не отменя условията за оразмеряване на заварени съединения по отношение на здравината (например съгласно EN 12952, EN 12953, EN 13445 и EN 13480).
Той трябва да се прилага в съответствие с определените граници на приложение за компоненти под налягане, подложени на натиск с дебелина на носещата стена ≤ 30 mm.
Това ограничение се избира по структурни причини, а не за топлинна обработка, която може да се изисква. Ограничението на дебелината на стената се прилага само за челни заварки на стените на съда и не се прилага за фланци, торосферични или плоски дъна или други подобни части.

Този европейски стандарт се прилага за следните видове стомана:
- не легирани стомани с минимална якост на опън Rm ≤ 450 MPa;
- P295GH и 16Mo3 съгласно EN 10028-2;
- фини зърнени стомани съгласно EN 10028-3 с минимална граница на добива ReL ≤355 МРа;
- аустенитни стомани съгласно EN 10028-7.

Този европейски стандарт може да се прилага и за други стомани и / или за по-големи дебелини на стените, при условие че е сключено споразумение между производителя и купувача / експлоатиращия орган.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1708-3:2012
90.20 Начало на периодичен преглед
15.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1708-3:2012

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход