Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1370:2012

Леярство. Изследване състоянието на повърхността

Founding - Examination of surface condition
19.04.2012 г.

Главна информация

90.93     10.11.2022 г.

90.00    10.11.2027 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

17.040.20     77.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира методи за изследване на състоянието на повърхността (грапавост и повърхностни несъвършенства) на отливки.
Този европейски стандарт е приложим за всички метални отливки и всички леярски процеси, с изключение на леене под налягане.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1370:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 12454:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1370:2012
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
10.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1370:2011