Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62542:2013

Стандартизация на околната среда на електрически и електронни продукти и системи. Речник на термините (IEC 62542:2013)

Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Glossary of terms
14.10.2013 г.
14.02.2018 г.

Главна информация

60.60     14.10.2013 г.

BDS

ТК-103

Европейски стандарт

01.120     13.020.30     29.020     29.02  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62542:2013 определя родови термини и определения, които са свързани със стандартизирането в IEC на опазването на околната среда. Той служи като речник с терминологията за определяне на аспектите на околната среда в съответните дейности на IEC. Термините обхващат елементите на околната среда, които са от значение за електротехническите продукти във всички етапи от експлоатационния живот на продукта. Той има статут на хоризонтален стандарт в съответствие с IEC Guide 108.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62542:2013
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2013 г.

Свързан проект

Въвежда EN 62542:2013

Въвежда IEC 62542:2013 ED1