Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50342-6:2016

Оловни стартерни батерии. Част 6: Батерии с микроциклични приложения

Lead-acid starter batteries - Part 6: Batteries for Micro-Cycle Applications
15.02.2016 г.

Главна информация

90.93     28.04.2021 г.

90.00    28.04.2026 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20  

английски  

A1:2019

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за оловни батерии с номинално напрежение 12 V, използвани главно като захранващ източник за стартиране на двигатели с вътрешно горене, за осветление, а също и като спомагателни съоръжения на превозни средства с двигатели с вътрешно горене. Най-често тези батерии се наричат "стартерни батерии". Батерии с номинално напрежение 6 V също са включени в областта на приложение на този стандарт. Всички стандартни напрежения е необходимо да бъдат разделени на две за батерии с напрежение 6 V. Този стандарт е приложим за батерии със следното предназначение:
- оловни батерии с размери съгласно EN 50342-2 за превозни средства със способността автоматично да изключват двигатели с вътрешно горене по време на експлоатация на превозните средства: в покой или в движение ("стартиране- спиране");
- оловни батерии с размери съгласно EN 50342-2 за превозни средства с приложения за стартиране-спиране, със способността да възстановят енергията за спиране или енергията от други източници.
Този стандарт не се отнася за батерии за други цели, различни от споменатите по-горе в текста, но е приложим за флотиращи батерии с подобрена цикличност (EFB), доставени в състояние - сухи-заредени съгласно EN 50342-1:2015, точка 7.
ЗАБЕЛЕЖКА: Обсъжда се приложимостта на този стандарт също за батерии в съответствие с EN 50342-4, точка 7.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50342-6:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.04.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50342-6:2015/A1:2019

Свързан проект

Въвежда EN 50342-6:2015