Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14006:2011

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за обединяващ екодизайн (ISO 14006:2011)

Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign (ISO 14006:2011)
21.09.2011 г.
95.99 Отменен стандарт   16.03.2020 г.

Главна информация

95.99     16.03.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10     03.100.70  

английски  

Поправка в заглавието, обявена в бр.6/2018 на Официалния бюлетин.

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14006:2011 дава насоки за подпомагане на организациите в установяване, документиране, изпълняване, поддържане и непрекъснато подобряване управлението на екодизайна като част от системата за управление на околната среда (СУОС). ISO 14006:2011 е предназначен да се използва от тези организации, които изпълняват СУОС в съответствие с ISO 14001, но може да помогне при интегриране на екодизайна в други системи за управление. Насоките са приложими за каквато и да е организация, независимо от нейните размери или дейност. ISO 14006:2011 се прилага към тези аспекти на продукта, свързани с околната среда, които организацията може да контролира и на които може да въздейства. ISO 14006:2011 само по себе си не установява определени критерии за резултатност по отношение на околна среда и не е предназначен за сертификационни цели.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14006:2011
95.99 Отменен стандарт
16.03.2020 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14006:2020

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14006:2011

Въвежда ISO 14006:2011